01.10.2019 r. - Zapytanie o cenę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami w celu zwiększenia świadomości na temat gospodarki odpadami w ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"

Zapytanie o cenę

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Projekt umowy - załącznik nr 2