Regulamin organizacyjny

 

Zarządzenie Nr  182/2020 Wóta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

  Załączniik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lutego 2020 roku

  Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lutego 2020 roku

 

 

Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

 

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2019 roku

   Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2019 roku

 

Zarządzenie Nr 516/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

  Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 516/2018

  Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 516/2018

 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie (02 lipca 2018 roku)

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Godziesze Wielkie (16 stycznia 2018 roku) 

 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie (28 grudnia 2017 roku)  

 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie (22 listopada 2017 roku)

 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie (23 października 2017 roku)

 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie (04 września 2017 roku)

 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie (05 stycznia 2017 roku)

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Godziesze Wielkie (2016 rok)

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Godziesze Wielkie (2011rok)