Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie w zdalnym trybie obradowania - 28 maja 2020 roku

 

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w zdalnym trybie obradowania
w dniu 28 maja 2020 roku

Uchwały od nr XVII/133/2020 do nr XVII/138/2020

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XVII/133/2020

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Godziesze Małe oraz obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu oraz służebnością gruntową

tekst uchwały

XVII/134/2020

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

tekst uchwały

XVII/135/2020

wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Godziesze Wielkie umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

tekst uchwały

XVII/136/2020

zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,

tekst uchwały

XVII/137/2020

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

tekst uchwały

XVII/138/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034

tekst uchwały

 

 Imienne głosowania radnych