Odbiór robót budowlanych wykonanych w ramach przebudowy drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P w Woli Droszewskiej. Firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A. w Kaliszu rozbudowała drogę gminną na długości 1913mb dla założonego obciążenia ruchem KR-1. Wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m, mini rondo, ścieżkę rowerową o długości 1418m i ciąg pieszo rowerowy o długości 479m. Powstała także wysepka azylowa rozdzielająca jezdnię na dwa pasy ruchu ze zlokalizowanym radarowym pomiarem prędkości.W drodze powiatowej wbudowano dwie wysepki kierunkowe i azylowe. Na całej długości drogi wykonano jej odwodnienie poprzez zarurowanie rowu lewostronnego wraz z wpustami deszczowymi . Wymieniony został istniejący rurociąg biegnący przez wieś Zadowice . Odmulone zostały także rowy odwadniające. Wybudowano kanał technologiczny o długości 551 mb. Cały odcinek drogi oznakowano znakami pionowymi i poziomymi z przejściami dla pieszych, zgodnie z zatwierdzoną przez Komendanta Miejskiego Policji i Starostę Kaliskiego organizacją ruchu. Całkowity Koszt przebudowy drogi to 5 251 757,40 zł Na realizację zadania Gmina Godziesze uzyskała dofinansowanie w kwocie 3 420 107,18zł ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na 2022r. oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 449 192,85 zł. Pozostała kwota w wysokości 382 457,37 zł to udział Gminy Godziesze Wielkie . Powstała droga jest ważnym elementem sieci drogowej naszej gminy tworząc dogodne połączenie do położonej na skraju gminy wsi Zadowice, znanej z dokonanych w niej odkryć archeologicznych a także będącej „wylęgarnią” największych talentów kolarskich z naszego terenu (m.in. mistrzów Polski, a nawet wicemistrza świata). W naszym zamyśle powstała przy drodze ścieżka rowerowa, zapewni nie tylko bezpieczny dojazd uczniów do szkoły (na rowerach) ale także będzie elementem trasy rowerowej przy drogach powiatowych przebiegających stąd w kierunku Godziesz czy też przez Wolę Droszewską do Starej Kakawy.

Fotorelacja  z oddania do użytku drogi Zadowice - Wola Droszewska - 13 sierpnia 2022 r.

Goście biorący udział w uroczystości i przecinający wstęgę Goście biorący udział w uroczystości i przecinający wstęgę Goście biorący udział w uroczystości na tle sali OSPGoście biorący udział w uroczystości tablice informacyjne o nazwie przedsięwzięcia na tle pola kukurydzydroga ze znakami pionowymi i poziomymi droga oraz znak Zadowicewysepka ze znakiem

 chodnik droga oraz domy w oddali

droga i drzewa w oddali

droga z narysowanymi znakami poziomymi ścieżka rowerowa

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software