1
2

Usługi

Zadania publiczne służące zaspokojeniu kluczowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Oświata

Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. Przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, zespoły szkół.

Więcej…

Biblioteki

Informacje o pracy poszczególnych filii bibliotek publicznych w naszej gminie.

Więcej…

Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizowane przez ośrodek projekty unijne.

Więcej…
rzeka i droga z lotu ptaka
Nasza gmina

Gmina Godziesze Wielkie położona jest w południowej części powiatu kaliskiego.

Jest typowo rolniczą gminą, o dość silnie rozwiniętych działach specjalnych rolnictwa, w tym przede wszystkim ogrodnictwa i sadownictwa. Stosunkowo niedaleki dystans od tak dużej aglomeracji miejskiej jaką jest Kalisz, pozytywnie wpływa na sferę społeczną gminy.

Dowiedz się więcej:

Czyste powietrze

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Walczymy ze smogiem

"Czyste Powietrze" to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Gminny Punkt Konsulatcyjno-Informacyjny Programu "Czyste powietrze"

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 1
tel. 627611089, 508708739
e-mail: gmina@godzieszewielkie.pl

Godziny otwarcia

  • poniedziałek i piątek od 13:00 do 15:00
  • wtorek i czwartek od 7:00 do 9:00
  • środa od 11:00 do 13:00
Image
Image

Inicjatywy

Realizowane przez nas przedsięwzięcia i programy, służące podniesieniu jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia, komunikaty, przetargi, decyzje środowiskowe, zamówienia publiczne, wybory, wydarzenia, petycje…

widok rzeki z lotu ptaka

Ochrona środowiska

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmniejszenie naturalnej retencji, centralna ewidencja emisyjności budynków…

Więcej…
butelki plastikowe

Gospodarka odpadami

Uchwały związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych…

Więcej…
kran kuchenny

Gospodarka wodno-ściekowa

Ograniczenia zużycia wody, wymagania dotyczące odprowadzania ścieków na terenie gminy, sprawozdania z badań wody…

Więcej…

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software