********************************************************************************************************************* 

Wykaz  miejscowości  Gminy  Godziesze  Wielkie

********************************************************************************************************************** 

Stan ludności na dzień 31.12.2023 roku (9913 osób)   

  

Lp.

               Miejscowość                 

            Liczba mieszkańców             

1.

     Bałdoń

 235

2.

     Biała

 278

3.

     Borek

 883

4.

     Godziesze Małe

 834

5.

     Godziesze Wielkie

 680

6.

     Godzieszki

 103

7.

     Józefów

 330

8.

     Kakawa-Kolonia

 248

9.

     Kąpie

 136

10.

     Końska Wieś

 199

11.

     Krzemionka

 134

12.

     Nowa Kakawa

 225

13.

     Rafałów

 147

14.

     Saczyn

 566

15.

     Skrzatki

 296

16.

     Stara Kakawa

 395

17.

     Stobno

 416

18.

     Stobno Siódme

 427

19.

     Takomyśle

 106

20.

     Wola Droszewska

 706

21.

     Wolica

 1467

22.

     Zadowice

 367

23.

     Zajączki Bankowe

 198

24.

     Żydów

 537

 Ogółem

 9913

******************************************************************************************************************************************

 

Stan ludności na dzień 31.12.2022 roku (9879 osób)   

 

Lp.

               Miejscowość                 

            Liczba mieszkańców             

1.

     Bałdoń

238

2.

     Biała

 275

3.

     Borek

 856

4.

     Godziesze Małe

 839

5.

     Godziesze Wielkie

 677

6.

     Godzieszki

 106

7.

     Józefów

 332

8.

     Kakawa-Kolonia

 270

9.

     Kąpie

 137

10.

     Końska Wieś

 197

11.

     Krzemionka

 135

12.

     Nowa Kakawa

 217

13.

     Rafałów

 156

14.

     Saczyn

 571

15.

     Skrzatki

 305

16.

     Stara Kakawa

 381

17.

     Stobno

 425

18.

     Stobno Siódme

 413

19.

     Takomyśle

 105

20.

     Wola Droszewska

 702

21.

     Wolica

 1437

22.

     Zadowice

 370

23.

     Zajączki Bankowe

 199

24.

     Żydów

 536

 Ogółem

 9879

 

 

*****************************************************************************************************************************************************

 

Stan ludności na dzień 31.12.2021 roku (9831 osób)   

Lp.

               Miejscowość                 

            Liczba mieszkańców             

1.

     Bałdoń

245

2.

     Biała

 278

3.

     Borek

 837

4.

     Godziesze Małe

 830

5.

     Godziesze Wielkie

 693

6.

     Godzieszki

 106

7.

     Józefów

 329

8.

     Kakawa-Kolonia

 263

9.

     Kąpie

 137

10.

     Końska Wieś

 197

11.

     Krzemionka

 130

12.

     Nowa Kakawa

 227

13.

     Rafałów

 160

14.

     Saczyn

 569

15.

     Skrzatki

 310

16.

     Stara Kakawa

 381

17.

     Stobno

 430

18.

     Stobno Siódme

 404

19.

     Takomyśle

 106

20.

     Wola Droszewska

 703

21.

     Wolica

 1403

22.

     Zadowice

 362

23.

     Zajączki Bankowe

 196

24.

     Żydów

 535

                                Ogółem

 9831

 

 

********************************************************************************************************************

Stan ludności na dzień 31.12.2020 roku (9736 osób)   

 

Lp.

               Miejscowość                 

            Liczba mieszkańców             

1.

     Bałdoń

240

2.

     Biała

 282

3.

     Borek

 813

4.

     Godziesze Małe

 837

5.

     Godziesze Wielkie

 692

6.

     Godzieszki

 108

7.

     Józefów

 322

8.

     Kakawa-Kolonia

 264

9.

     Kąpie

 130

10.

     Końska Wieś

 199

11.

     Krzemionka

 131

12.

     Nowa Kakawa

 224

13.

     Rafałów

 161

14.

     Saczyn

 573

15.

     Skrzatki

 305

16.

     Stara Kakawa

 373

17.

     Stobno

 420

18.

     Stobno Siódme

 375

19.

     Takomyśle

 96

20.

     Wola Droszewska

 710

21.

     Wolica

 1385

22.

     Zadowice

 364

23.

     Zajączki Bankowe

 194

24.

     Żydów

 538

                                Ogółem

 9736

 

**********************************************************************************************************

Stan ludności na dzień 31.12.2019 roku (9639 osób)   

Lp.

               Miejscowość                 

            Liczba mieszkańców             

1.

     Bałdoń

236

2.

     Biała

 287

3.

     Borek

 796

4.

     Godziesze Małe

 828

5.

     Godziesze Wielkie

 700

6.

     Godzieszki

 109

7.

     Józefów

 319

8.

     Kakawa-Kolonia

 265

9.

     Kąpie

123

10.

     Końska Wieś

 199

11.

     Krzemionka

134

12.

     Nowa Kakawa

 222

13.

     Rafałów

 160

14.

     Saczyn

 570

15.

     Skrzatki

 299

16.

     Stara Kakawa

 377

17.

     Stobno

413

18.

     Stobno Siódme

 358

19.

     Takomyśle

 95

20.

     Wola Droszewska

 713

21.

     Wolica

 1355

22.

     Zadowice

 358

23.

     Zajączki Bankowe

 182

24.

     Żydów

 541

                                Ogółem

 9639

 

*************************************************************************************************

 Stan ludności na dzień 31.12.2018 roku ( 9597 osób)   

Lp.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1.

     Bałdoń

240

2.

     Biała

 288

3.

     Borek

 769

4.

     Godziesze Małe

 824

5.

     Godziesze Wielkie

 713

6.

     Godzieszki

 106

7.

     Józefów

 308

8.

     Kakawa-Kolonia

 262

9.

     Kąpie

 124

10.

     Końska Wieś

 197

11.

     Krzemionka

137

12.

     Nowa Kakawa

 212

13.

     Rafałów

 162

14.

     Saczyn

 569

15.

     Skrzatki

 302

16.

     Stara Kakawa

 376

17.

     Stobno

407

18.

     Stobno Siódme

 352

19.

     Takomyśle

 92

20.

     Wola Droszewska

 711

21.

     Wolica

 1350

22.

     Zadowice

 363

23.

     Zajączki Bankowe

 185

24.

     Żydów

 548

                                Ogółem

 9597

 

*************************************************************************************************

Stan ludności na dzień 31.12.2017 roku (9517 osób)

    

Lp.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1

    Bałdoń

244

2

    Biała

281

3

    Borek

761

4

    Godziesze Małe

806

5

    Godziesze Wielkie

708

6

    Godzieszki

107

7

    Józefów

299

8

    Kakawa-Kolonia

261

9

    Kąpie

128

10

    Końska Wieś

191

11

    Krzemionka

141

12

    Nowa Kakawa

220

13

    Rafałów

166

14

    Saczyn

570

15

    Skrzatki

301

16

    Stara Kakawa

371

17

    Stobno

402

18

    Stobno Siódme

348

19

    Takomyśle

90

20

    Wola Droszewska

699

21

    Wolica

1329

22

    Zadowice

365

23

    Zajączki Bankowe

184

24

    Żydów

545

                          Ogółem

9517

*************************************************************************************************

 Stan ludności na dzień 31.12.2016 roku (9348 osób) 

Lp.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1

    Bałdoń

244

2

    Biała

279

3

    Borek

724

4

    Godziesze Małe

808

5

    Godziesze Wielkie

700

6

    Godzieszki

103

7

    Józefów

300

8

    Kakawa-Kolonia

260

9

    Kąpie

118

10

    Końska Wieś

195

11

    Krzemionka

142

12

    Nowa Kakawa

219

13

    Rafałów

165

14

    Saczyn

573

15

    Skrzatki

294

16

    Stara Kakawa

367

17

    Stobno

396

18

    Stobno Siódme

326

19

    Takomyśle

89

20

    Wola Droszewska

697

21

    Wolica

1289

22

    Zadowice

355

23

    Zajączki Bankowe

175

24

    Żydów

530

                          Ogółem

9348

 

*******************************************************************************************************

 Stan ludności na dzień 31.12.2013 roku (9098 osób):

 1. Bałdoń    235                            
 2. Biała    278                               
 3. Borek    685                                
 4. Godziesze Małe    685                
 5. Godziesze Wielkie    804             
 6. Godzieszki    108                        
 7. Józefów    290                        
 8. Kakawa-Kolonia    255                
 9. Kąpie    114                              
 10. Końska Wieś    193                    
 11. Krzemionka    136                       
 12. Nowa Kakawa    209              
 13. Rafałów    162                           
 14. Saczyn    555                            
 15. Skrzatki    274                           
 16. Stara Kakawa    365                  
 17. Stobno    390                              
 18. Stobno Siódme    291                 
 19. Takomyśle    94                        
 20. Wola Droszewska    693             
 21. Wolica    1245                            
 22. Zadowice    353                          
 23. Zajączki Bankowe    172            
 24. Żydów    512                         

 Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności w 2013 roku:

                    Urodzenia  125   

                    Zgony     85

                    Małżeństwa  90   

                    Rozwody    31

                    Zameldowanie na pobyt stały spoza gminy   124

 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 Stan ludności na dzień 31.12.2012 roku (9027 osób):

 

 • Bałdoń                          234                            
 • Biała                             271                               
 • Borek                            672                                
 • Godziesze Małe             799                
 • Godziesze Wielkie          720             
 • Godzieszki                     108                         
 • Józefów                         291                           
 • Kakawa-Kolonia              244                
 • Kąpie                            112                              
 • Końska Wieś                 192                    
 • Krzemionka                   139                       
 • Nowa Kakawa                211                   
 • Rafałów                        156                           
 • Saczyn                          548                            
 • Skrzatki                         269                           
 • Stara Kakawa                362                  
 • Stobno                          382                              
 • Stobno Siódme              277                 
 • Takomyśle                      98                        
 • Wola Droszewska          689              
 • Wolica                        1220                            
 • Zadowice                      357                          
 • Zajączki Bankowe          175             
 • Żydów                          501                          

 

 

 Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności w 2012 roku:

                    Urodzenia  121   

                    Zgony     79

                    Małżeństwa  111   

                    Rozwody   32

                    Zameldowanie na pobyt stały spoza gminy   114

 

********************************************************************************************************************* 

               Stan ludności na dzień 31.12.2011 roku:

 1. Bałdoń                          234                            
 2. Biała                             266                               
 3. Borek                            655                                
 4. Godziesze Małe             800                
 5. Godziesze Wielkie          710             
 6. Godzieszki                     106                         
 7. Józefów                         285                           
 8. Kakawa-Kolonia              228                
 9. Kąpie                            115                               
 10. Końska Wieś                 186                    
 11. Krzemionka                   137                       
 12. Nowa Kakawa                214                   
 13. Rafałów                        153                            
 14. Saczyn                          551                            
 15. Skrzatki                         267                           
 16. Stara Kakawa                356                   
 17. Stobno                          372                              
 18. Stobno Siódme              273                 
 19. Takomyśle                      93                        
 20. Wola Droszewska          690              
 21. Wolica                        1187                             
 22. Zadowice                      354                          
 23. Zajączki Bankowe          180             
 24. Żydów                          501                             

 

          Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności w 2011 roku:

                    Urodzenia     114

                    Zgony    77

                    Małżeństwa     102

                    Rozwody     20

                    Zameldowanie na pobyt stały spoza gminy   118 

********************************************************************************************************************** 

               Stan ludności na dzień 31.12.2010 roku:

 1. Bałdoń                             222
 2. Biała                                258
 3. Borek                               634
 4. Godziesze Małe                 796
 5. Godziesze Wielkie              715
 6. Godzieszki                         107
 7. Józefów                            279
 8. Kakawa-Kolonia                 225
 9. Kąpie                                114
 10. Końska Wieś                     189
 11. Krzemionka                       139
 12. Nowa Kakawa                    211
 13. Rafałów                            151
 14. Saczyn                              548
 15. Skrzatki                             262
 16. Stara Kakawa                    361
 17. Stobno                              366
 18. Stobno Siódme                  263
 19. Takomyśle                          95
 20. Wola Droszewska               684
 21. Wolica                             1173
 22. Zadowice                           349
 23. Zajączki Bankowe               173
 24. Żydów.                              502

******************************************************************************************************* 

          Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności w 2010 roku:

                    Urodzenia     96

                    Zgony   98

                    Małżeństwa    100

                    Zameldowanie na pobyt stały spoza gminy    116

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software