Informacja dla Mieszkańców
Gminy Godziesze Wielkie
dotycząca tzw. zakupu preferencyjnego węgla
dla gospodarstw domowych.

Szanowni Państwo,
zakończyły się prace Sejmu nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego. Obecnie ustawa trafi do pana Prezydenta, a następnie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, z wyznaczonym terminem początku jej obowiązywania.

Nasza Gmina, jak wiele w Polsce, jest zainteresowana przystąpieniem do sprzedaży węgla dla mieszkańców – uzgodniliśmy, już, że będzie ona prowadzona przez wszystkie punkty handlu opałem na naszym terenie (w pięciu aktualnych lokalizacjach).

Od wejścia w życie ustawy do fizycznej możliwości zakupu węgla przez uprawnione osoby będziemy musieli zrealizować, kolejno, następujące działania:

  1. przywieźć węgiel z wyznaczonego miejsca składowania węgla (na razie nie wiemy skąd?),
  2. przygotować dla Państwa wnioski o umożliwienie zakupu preferencyjnego węgla, a następnie rozpatrzyć złożone wnioski, gdyż prawo do jego zakupu preferencyjnego będą miały tylko osoby spełniające warunki określonew ustawie,
  3. określić warunki sprzedaży i dostawy węgla do Państwa gospodarstw domowych, a Pan Minister Aktywów Państwowych - określić w drodze rozporządzenia ilości węgla sprzedawanego w ramach sprzedaży preferencyjnej dla jednego gospodarstwa domowego.

Wszystko to będzie wymagało czasu, pomimo tego, że jesteśmy organizacyjnie przygotowani do akcji.
W związku z powyższym oraz olbrzymim zainteresowaniem zakupem opału - będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej gminy o przebiegu podejmowanych przez nas działań.
Pragnę podkreślić, iż nie mamy wpływu na realizację części zadań związanych z wykonaniem przepisów ustawy, a z nałożonych na nas obowiązków postaramy wywiązać się w najkrótszym, możliwie czasie.
Godziesze Wielkie, 28 października 2022r.


Wójt Gminy
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software