INFORMACJA

dot. usuwania azbestu z terenu gminy Godziesze Wielkie

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego przyjął uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia, pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Kaliskiego w 2024 roku”. Treść Regulaminu oraz wzór wniosku są dostępne pod adresem:  https://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/35680651

Mieszkańcy Gminy Godziesze Wielkie,którzy posiadają na terenie swoich nieruchomości wyroby zawierające azbest, mogą składać wnioski o odbiór i utylizację azbestu w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w terminie od 22 lipca do 6 sierpnia 2024 r.

Wyjątkiem jest azbest pochodzący z budynków związanych z działalnością rolniczą, należących do rolników - beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dotacja z ARiMR na wymianę pokrycia dachowego).

O kolejności realizacji wniosku decyduje data złożenia wniosku.

Wzór wniosku jest także dostępny w siedzibie Urzędu Gminy oraz poniżej:

Wzór wniosku o odbiór i utylizację azbestu

 

WÓJT GMINY

Mariusz Szyszkiewicz

 

Informacja dotycząca usuwania azbestu z terenu Gminy Godziesze Wielkie - scan

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software