WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE


Informacja


Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że od 17.01 do 04.02.2022 r. przyjmuje wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest, z terenu Gminy Godziesze Wielkie, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Finansowanie przedsięwzięcia w 2022 roku obejmuje zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, złożone na właściciela, współwłaściciela posiadającego tytuł prawny do władania nieruchomością.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

wniosek o odbiór i utylizację wyrobów azbestowych  

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software