WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie
INFORMACJA

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 15 września 2023 roku upływa termin uiszczenia podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2023r.
Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

  • bezpośrednio do PKO BP SA - Agencja Godziesze Wielkie,
  • przelewem na indywidualne konto bankowe,
  • u inkasenta.

Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego następuje na podstawie doręczonych decyzji o wymiarze podatku na 2023 rok.

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel ma obowiązek zgłosić, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku nie ulegała zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
UWAGA! W III kwartale 2023 r. nie będzie możliwości wpłaty u inkasenta wsi Rafałów, Skrzatki oraz Stobno.

z up. WÓJTA GMINY
Małgorzata Banaś
SEKRETARZ GMINY

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software