Godziesze Wielkie, dnia 21.09.2022 roku

 

Informacja
w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inna biomasa, gaz skroplony LPG, olej opałowy)

 

Pragnę Państwa zawiadomić, iż w dniu wczorajszym, tj. 20 września 2022 roku opublikowane a następnie weszło w życie rozporządzenie ustalające wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inna biomasa, gaz skroplony LPG, olej opałowy).
 
W tej sytuacji nasz Urząd Gminy z dniem dzisiejszym rozpoczyna przyjmowanie tychże wniosków od mieszkańców w godzinach od 7:00 do 15:00.
 
Bardzo proszę o wydrukowanie w domu wzoru wniosku, pobierając go ze strony internetowej Gminy, a następnie wypełnienie go i dostarczenie do Domu Tradycji (naprzeciwko Urzędu Gminy).
 
W związku z tym, że wniosek zawiera m.in. numery PESEL członków rodziny, jeszcze raz bardzo proszę o wypełnienie go w domu, gdzie macie Państwo dostęp do dokumentów.
 
Przypominam także o możliwości przekazania wniosku drogą elektroniczną z użyciem podpisu kwalifikowanego/profilu zaufanego na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /id3b7j8d0o/SkrytkaESP.

 

                                                                                                    Józef Podłużny
                                                                                                      Wójt Gminy

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ROZWIAZANIAMI W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software