krzyż

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
dla Pani Alicji Jędrasiewicz
z powodu śmierci
 
TATY

składają
Józef Podłużny Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Mirosława Kobyłka Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
Radni Rady Gminy Godziesze Wielkie
Sołtysi Gminy Godziesze Wielkie
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich

Pogrzeb Ś.P. Stanisława Niefej odbędzie się w czwartek, 13 stycznia br.
w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Szczurach o godz. 13:00.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software