KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie, apelujemy do wszystkich właścicieli psów o zabezpieczenie swoich posesji przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz lub w przypadku braku ogrodzenia o przetrzymywanie psów w kojcach. Dotyczy to zarówno pory dziennej jak i nocnej. Przypominam, że za psa odpowiada jego właściciel i to on ponosi wszelkie konsekwencje w przypadku jakichkolwiek zdarzeń.

Reguluje to rozdział 6 §10 uchwały nr LI/355/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 maja 2023r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023r. poz. 5890).

Apel ten kierujemy w szczególności ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły.

 

z up. WÓJTA GMINY

Małgorzata Banaś

SEKRETARZ GMINY

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software