Sołtys wsi Biała informuje, że w dniu 07 września 2022 roku w sali OSP w Białej
o godz. 19.30 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2023.

Stanisław Potera
Sołtys sołectwa Biała

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software