Sołtys wsi Saczyn informuje, że w dniu 24 września 2022 roku w sali OSP w Saczynie o godz. 19.00 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2023.

Adam Marczak
Sołtys sołectwa Saczyn

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software