INFORMACJA

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do odbioru: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z planowanym pozyskaniem środków na powyższe przedsięwzięcie na terenie Gminy Godziesze Wielkie przeprowadzona zostanie inwentaryzacja odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag. Zainteresowanych rolników z terenu Gminy Godziesze Wielkie, którzy posiadają w/w odpady i deklarują udział w realizacji zadania proszę o wypełnienie i złożenie wniosku w terminie do dnia 28 lutego 2023r.  Wniosek dostępny jest w załączniku lub w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy (pokój nr 4), przesłać za pomocą ePUAP lub przesłać pocztą na adres tutejszego Urzędu Gminy.

Realizacja zadania uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków i przyznania środków dla Gminy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku otrzymania dofinansowania zostaną ustalone zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Planowany odbiór odpadów to II półrocze 2023r.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 62 76 11 089 wew. 20.

 

z up. WÓJTA GMINY

Małgorzata Banaś

SEKRETARZ GMINY

 

Plik do pobrania:

Wniosek o udział w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software