NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY GODZIESZE WIELKIE NA OKRES OD 06.07.2024 R. DO 05.07.2027 R.

Gmina Godziesze Wielkie niniejszym publikuje nową taryfę znak: P.RZT.70.70.2024/D/BS dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Taryfa obowiązuje od dnia 06 lipca 2024 r.

W dniu 27 czerwca 2024 r. organ regulacyjny wydał decyzję zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Godziesze Wielkie na okres 3 lat – decyzja znak: P.RZT.70.70.2024/D/BS.

Stosownie do art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków decyzja zatwierdzająca taryfę została ogłoszona na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 28.06.2024 r. i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia,
link poniżej:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-p-rzt-70-70-2024-d-bs.html

W załączeniu przedkładamy stosowne dokumenty:

  1. Decyzja P.RZT.70.70.2024/D/BS
  2. Załącznik do P.RZT.70.70.2024/D/BS

 

Mariusz Szyszkiewicz

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software