Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2022.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szanowni Seniorzy z terenu gminy Godziesze Wielkie!!!

Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie” zaprasza osoby w wieku 60+ w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Edycja 2022 Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w kwocie 65.430,00zł na realizację projekt pn. „Aktywnie dla integracji seniorów”

Projekt będzie realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2022r. w czterech miejscowościach naszej
Gminy: Godzieszach Wielkich, Starej Kakawie, Stobnie, i Woli Droszewskiej.
Twórcy projektu zaplanowali szereg atrakcyjnych działań, takich jak:
• zajęcia sportowo-rekreacyjne w salach, siłowniach oraz w plenerze, w tym rajdy rowerowe;
• wykłady i pogadanki dotyczące m.in. zdrowia, bezpieczeństwa i aktywnego stylu życia;
• wyjazdy do teatru oraz na koncert;
• wycieczka krajoznawcza;
• zajęcia artystyczne z rękodzieła

Osoby chętne mogą zgłaszać się do:
• sekretariatu Urzędu Gminy, tel. 62 76 11 158
• sekretariatów szkół w:

  • Godzieszach Wielkich, tel. 62 76 11 949,
  • Starej Kakawie, tel. 62 76 10 200
  • Stobnie, tel. 62 76 11 155
  • Woli Droszewskiej, tel. 62 76 10 515

lub bezpośrednio do koordynatorów projektu:

  • tel. 661 119 438 (Ilona Gretka)
  • tel. 608 268 355 (Aleksandra Podłużny)


ZAPRASZAMY !!!

Zaproszenei do udziału w projekcie - pdf 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software