Uroczyste otwarcie Ekopracowni
w Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich

W dniu 14 grudnia 2023 roku w Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich miało miejsce uroczyste otwarcie Ekopracowni. Ekopracownia, to miejsce, które pozwoli na organizację innowacyjnych lekcji z zakresu ekologii, będzie sprzyjać rozwojowi uczniów oraz inspirować do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwiększy też świadomość ekologiczną uczniów oraz społeczności lokalnej i zachęci uczniów do rozwijania zainteresowań w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Utworzenie nowoczesnej Ekopracowni OZE (Odnawialne Źródła Energii) możliwe było dzięki dofinansowaniu w wysokości 74 950 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ekopracownia - zielone serce szkoły. Dzięki temu wsparciu specjalistyczna pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny: laptop, tablety, monitor interaktywny. Zakupiono również wiele modeli OZE, które zostaną wykorzystane w edukacji uczniów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Mamy nadzieję, że nowa Ekopracownia będzie przyjaznym miejscem do nauki i przyczyni się do wzrostu zainteresowania ekologią oraz odnawialnymi źródłami energii, a dla wielu uczniów stanie się wstępem do realizacji inicjatyw podejmowanych w trosce o naturalne środowisko.

 

Fotorealizacja

Informacja o wysokości środków

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software