**************************************************************** 

Zapraszam do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w poniedziałek, 30 maja 2011 roku o godzinie 900 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich

Tematem obrad będą:

1. Opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie,

2. Przyjęcie od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie dróg powiatowych w zakresie chodników,

3. Zmiana uchwały nr V/23/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Godziesze Wielkie Powiatowi Kaliskiemu,

4. Przedłużenie czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opłaty abonamentowej w Gminie Godziesze Wielkie,

5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Godziesze Wielkie - działka nr 673/2,

6. Zmiany w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2011 rok.

Jednocześnie informuję, że po zakończeniu obrad Sesji zostaną przedstawione możliwości dofinansowania zakupu urządzeń solarnych w ramach programu „Słoneczna Gmina".

                                                  Przewodniczący Rady Gminy Godziesze Wielkie

                                                                         Ryszard Jarych

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software