Zapraszam do wzięcia udziału w VIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się we wtorek, 28 czerwca 2011 roku o godzinie 1000 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich

Tematem obrad będą:

  1. Rozpatrzenie i dyskusja nad:

     a) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok,

     b) sprawozdaniem finansowym,

     c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

     d) informacją o stanie mienia Gminy,

     e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

  2.   Podjęcie uchwał w sprawie:

     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2010 rok,

     b) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok,

     c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie na 2010 rok,

     d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Godziesze Małe,

     e) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2011 rok

        

                                             Przewodniczący Rady Gminy Godziesze Wielkie

                                                                         Ryszard Jarych

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software