14 maja 2011 roku w Godzieszach Wielkich odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP .

Posiedzeniu przewodniczył druh Skotowski Wacław

Porządek obrad zjazdu

 1. Otwracie zjazdu
 2. Wybór przewodniczącego i prezydium
 3. Przyjęcie porządku i reg. obrad
 4. Wybór komisji zjazdowych
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Dyskusja
 9. Sprawozdanie Komisji Wybor.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 11. Zatwierdzenie składu nowego Zarządu
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej
 13. Wybór delegatów na Zjazd Powiatowy
 14. Podjęcie uchwał
 15. Zakończenie zjazdu

W wyniku przeprowadzonych wyborów Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP ukonstyutuował się następująco:

 1. PREZES                      - Podłużny Józef  
 2. WICEPREZES              - Juszczak Józef 
 3. WICEPREZES              - Kobyłka Stanisław
 4. KOMENDANT  GMINNY - Witmajer Remigiusz
 5. SEKRETARZ                - Gretka Ilona
 6. SKARBNIK                   - Sudolski Edmund
 7. CZŁONEK  PREZYDIUM - Gilicki Bolesław
 8. CZŁONEK  PREZYDIUM - Krążyński Dariusz
 9. CZŁONEK  PREZYDIUM - Sobczak Mariusz
 10. CZŁONEK  PREZYDIUM - Sośnicki Sławomir
 11. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Antczak Stanisław
 12. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Bartoszewski Roman
 13. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Biernat Waldemar
 14. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Biesiada Łukasz
 15. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Gilicki Marek
 16. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Grabowski Tomasz
 17. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Harendarz Henryk
 18. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Janaś Jerzy
 19. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Kij Zdzisław
 20. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Kościelak Józef
 21. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Krajewski Henryk
 22. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Kurzawa Eugeniusz
 23. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Małecki Marcin
 24. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Marciniak Stanisław
 25. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Miklas Sławomir
 26. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Olek Mieczysław
 27. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Pęczek Wiesław
 28. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Piotrowski Stanisław
 29. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Różalski Wojciech
 30. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Skotowski Wacław
 31. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Spychała Zbigniew
 32. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Stępień Jerzy
 33. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Szuławy Marek
 34. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Urbaniak Michał
 35. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Wierucki Paweł

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software