Mamy Plan na mobilność dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej! Weź udział w spotkaniu i dyskusji, które odbędą się w środę 22 lutego 2023 roku o godz. 16:30 w Akceleratorze Kultury w Kaliszu.
W ramach prac nad “Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" odbędzie się prezentacja założeń dokumentu dla mieszkańców. Będzie to również okazja do wypowiedzenia się mieszkańców oraz wyrażenia swoich opinii i sugestii.
Plan zrównoważonej mobilności jest kluczowy dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej pod względem wprowadzenia zmian z zakresu transportu i mobilności, które powinny ułatwić poruszanie się i poprawić jakość życia.
Warsztaty zostały zaplanowane na 22 lutego (środa) w Akceleratorze Kultury w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 2A o godzinie 16:30. Przewidywany czas spotkania to około 3 godziny.
Zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa! Dzięki Waszej obecności oraz zaangażowaniu stworzymy system mobilności w Aglomeracji, który będzie dostosowany do Waszych potrzeb.
Weź udział w warsztatach zgłaszając się przez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwRo2h1aU90iGLggh9lcfJ0Qh5R5YYzgn3NpsiRgusV1XNSQ/viewform.
Zapisy trwają do wtorku 21 lutego 2023 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji o “Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, pod linkiem: www.sump.sako-info.pl.
Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działanie 6.1 “Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”, Oś priorytetowa VI “Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” oraz dotacji otrzymanej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia jest dla Nas bardzo ważna!

Plakat

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software