K U R E N D A

Wójt Gminy Godziesze Wielkie zawiadamia, że: w dniu 17 lutego 2023 r., godz. 19:00 w Sali OSP w Żydowie
odbędzie się zebranie wiejskie wsi Żydów w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Żydów.
W przypadku nieobecności wymaganej liczby mieszkańców w pierwszym terminie wyznacza się nowy termin zebrania – 17 lutego 2023 r., godz. 19:15.

 

 Wójt Gminy

Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software