1. Budowa wodociągu Kalisz – Lis
  2. Rozbudowa sieci wodociągowej Wolica
  3. Rozbudowa sieci wodociągowej Stobno Siódme
  4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Saczyn
  5. Modernizacja przepompowni  ścieków w Godzieszach Wielkich przy ul. Polnej
  6. Budowa sieci kanalizacyjnej w m Wolica dz. 287/1

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software