„Budowia czterech zbiorników podziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 litrów wraz z przyłączem gazowym do zasilania zespołu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła i gazowych kondensacyjnych kotłów grzewczych zasilających w ciepło zespół budynków w skład których wchodzi: szkoła, budynek przedszkola i posterunek policji” gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie działka nr ewid. 296/8 obręb ewidencyjny(0005) Godziesze Wielkie.

Obwieszczenie-pdf

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software