Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Godziesze Małe o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

 

 

IK.6220.1.2.2022                                                            Godziesze Wielkie, 05 lipca 2022 roku

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt.11 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu na wniosek z dnia 29 kwietnia 2022 r. firmy Copernic Black Sp. z o.o. z siedzibą ul Lekarska 1, 31-203 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Marzec, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Godziesze Małe o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” działka nr 318/1 obręb Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie i o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Zarząd Zlewni w Kaliszu, wystąpienia o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności podania ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia.
Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zapoznania się dokumentami dotyczącymi sprawy oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, pok. Nr 4, w godzinach pracy urzędu (pn-pt: 7:00-15:00) w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 10 stron i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 196 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2000 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.
Podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez tutejszy Urząd na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, jak również zamieszczono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz właściwego terenowo sołtysa wsi (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia).
Data podania do publicznej wiadomości: od 06.07.2022 r. do 19.087.2022 r. włącznie.

 

Wójt Gminy

Józef Podłużny 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software