zawiadomienie stron postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czterech zbiorników podziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 litrów wraz z przyłączem gazowym do zasilania zespołu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła i gazowych kondensacyjnych kotłów grzewczych zasilających w ciepło zespół budynków w skład których wchodzi: szkoła, budynek przedszkola i posterunek policji”

 

IK.6220.1.4.2022 obwieszczenie z dnia 11.04.2023 r.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software