Zawiadomienie o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą o mocy do 3 MW, budowie kontenerowej stacji transformatorowej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 163, 164 położonej w obrębie ewid.: 300704_2.0017 Stobno Wieś, jednostce ewid.: 300704_2 Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie”

Obwieszczenie IK.6220.1.3.2022

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software