Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 22,96 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid 171 w m. Kakawa-Kolonia

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software