Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia  polegającego na  przebudowie nawierzchni dróg gminnych nr 675923 P  (ul. Konopnickiej) , 675926 P (ul. Polna), 675949 P, biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4613P 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software