Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa elektrowni fotowoltaicznej  PV BIAŁA o mocy do 2 MW wraz  z infrastrukturą towarzyszącą” działka nr 21/1 obręb Biała, gmina Godziesze Wielkie"

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software