Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania „ Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie”" gmina Godziesze Wielkie

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software