Obwieszczenie dla stron postęowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podanie informacji o wydanu defcyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

IK.6220.1.4.2021 z dnia 17.08.2021 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software