Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software