OŚ.6220.3.2017                                           Godziesze Wielkie, dnia 21 lutego  2017 roku 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) -  zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2017 roku (data wpływu 20.02.2017r). zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie dróg dla rowerów / ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingami P&R i B&R, oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą - w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P", położone na terenie Gminy Godziesze Wielkie na niżej wymienionych działkach :

- obręb 0019 Wolica: nr ew.255, 323/26;

- obręb 0003 Borek: nr ew. 119.

O przedmiotowych zamierzeniach inwestycyjnych, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul 11 Listopada 10, p. nr 7.

            Ewentualne wnioski i uwagi w tej sprawie mogą być zgłaszane na piśmie przez zainteresowanych w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tutejszym Urzędzie.

            Postanowienie w tej sprawie wszczęte zostało na wniosek Starosty Kaliskiego

Sprawę prowadzi: Kamila Stysiak tel. 62 76 11 089 wew. 20

                                                                     z up. Wójta Gminy
                                                                     Alicja Jędrasiewicz
                                                                    Zastępca Wójta Gminy
  

                                      

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software