Zawiadomienie o wydaniu decyzji - na zmianie sposobu użytkowania istniejącego części terenu o pow. 1000 m2 oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej części budynku garażowego o pow. 84 m2 z przeznaczeniem na punkt do zbierania i przeładunku złomu, punkt składowania nawozów rolniczych i materiałów budowlanych oraz punkt sprzedaży energetycznych materiałów kopalnianych obręb ewid. nr 0005 Godziesze Wielkie, dz. nr ewid. nr 12, 13 gmina Godziesze Wielk

 IK.6220.1.2.2021 - data podania tereści do publicznej wiadomości - 25.11.2021 r.

załącznik nr 1 do decyzji środowiskowej IK.6220.1.2.2021

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software