Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego - chlewni na 64,87DJP przeznaczonego do chowu macior z odchowalnią prosiąt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Końska Wieś

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software