Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 22,96 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid 171 w miejscowości Kakawa - Kolonia"

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software