Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni dróg gminnych nr 675923P (ul. Konopnickiej), 675926P (ul. Polna), 675949P, biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software