Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozszerzenia technologicznego w istniejącym budynku produkcyjnym rozlewni oleju roślinnego o tłocznię oleju roślinnego oraz pakowania o zdolności produkcyjnej 4,645 t/r o. Stobno VI-VII dz. ewid. 255/2, gm.Godziesze Wielkie

 

IK.6220.1.8.2020 - data podania treści decyzji do publicznej wiadomości 09.08.2021 r.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software