OŚ.6220.7.7.2017                                     Godziesze Wielkie, dnia 06 listopada 2017 roku

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

           Stosownie do art. 10 §1 i 49 kpa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce - Godziesze Wielkie, na działkach  nr ewidencyjny:

- 324 - obręb Chełmce;

-  35/1, 36/2, 37/1, 98, 113/1, 114/1, 116/1, 147, 177/1, 178, 179/2,   obręb  Godziesze Wielkie

 -  334, 339, 360/1, 361/1, 362/1, 363/1, 364/1, 366/1, 367/1, 368/1, 369/1, 370/1, 376/3, 376/4, 376/5, 377/1, 379/1, 380/2, 741, 742/2 obręb Saczyn.

 

 

Zawiadamia się

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

                                                       z up. Wójta Gminy
                                                       Alicja Jędrasiewicz
                                                   Zastępca Wójta Gminy

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software