OŚ.6220.10.9.2016                                                Godziesze Wielkie, dnia 27 marca 2017 roku

     

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

          Stosownie do art. 10 §1 i 49 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Mariusza Ściany dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie szklarni z pakowalnią, kotłownią i obiektami towarzyszącymi na terenie działki nr ewid 81/2 obręb Krzemionka Gmina Godziesze Wielkie".

 Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich pokuj nr 7 w terminie 3 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia.

                                                                         Alicja Jędrasiewicz
                                                                       Zastępca Wójta Gminy

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software