OŚ.6220.9.12.2017                                             Godziesze Wielkie, dnia 11 grudnia 2017 roku

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Stosownie do art. 10 §1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Państwa Wiolety i Jacka Bzdyrek, Wolica 53K, 62-872 Godziesze Małe dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu produkcji w istniejącym, jaki i realizowanym, zakładzie przetwórstwa mięsnego w miejscowości Wolica 53 K, dz. nr. ewid. 602, obręb geodezyjny 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

           

 Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich pokuj nr 10 , z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych uwag do wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

                                                           Józef Podłużny

                                                            Wójt Gminy

 

                  

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software