OŚ.6220.6.10.2017                                               Godziesze Wielkie, dnia 18 września 2017 roku

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

         Stosownie do art. 10 §1 i 49 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Mariusza Ściany dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej przechowalni warzyw z częścią socjalno-biurową o dodatkowe pomieszczenia przechowalni i pakowalni warzyw na terenie działki nr ewid 81/2 obręb Krzemionka Gmina Godziesze Wielkie".

 Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich pokój nr 7 w terminie 3 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia.

                                            

                                                                Jóżef Podłużny
                                                                Wójt Gminy

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software