Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Saczynie.

 

IK.6733.13.2021                                                                                                      Godziesze Wielkie, 14.03.2022 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że

decyzją znak IK.6733.13.2021 wydaną w dniu 14 marca 2022 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie” na terenie działki nr ewid. 511 obręb 0014 Saczyn, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software