IK.6733.15.2022                                                                  Godziesze Wielkie, 16 listopada 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam, że decyzją znak IK.6733.15.2022 wydaną w dniu 16 listopada 2022 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 108 i 138/1 obręb 0015 Sobocin oraz działek nr ewid. 384, 395, 391/3 obręb 0007 Józefów, gmina Godziesze Wielkie


Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software