Obwieszczenie o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

IK.6733.2.2022                                                                               Godziesze Wielkie, 05 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, żedecyzją nr IK.6733.2.2022 wydaną w dniu 05 kwietnia 2022 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nn-0,4kV na terenie działek nr ewid. 127/36, 126, 125, 123, 3 obręb 0023 Żydów, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software