Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej.

 

IK.6733.3.2022                                                                                                 Godziesze Wielkie, 29 marca 2022 r.


OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 567, 445/1, 437 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software