IK.6733.3.2022                                                                                 Godziesze Wielkie, 05 maja 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, żedecyzją znak IK.6733.3.2022 wydaną w dniu 05 maja 2022 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 567, 437 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software